Aktualizacja VoiceOver Kit dla iPoda 1.3

W uaktualeniach systemowych pojawiła się aktualizacja pakietu VoiceOver Kit dla iPoda oznaczona jako 1.3.

Nowe funkcje w tej wersji:
• Uaktualnienia wymowy będą w iTunes 9.1 pobierane automatycznie
• Zwiększenie wydajności
Dodatkowe informacje o pakiecie VoiceOver Kit oraz zgodnych z nim iPodach można znaleźć pod adresem:
http://support.apple.com/kb/HT4046?viewlocale=pl_PL