Nowe informacje z iPhoneSimFree

Panowie z firmy iPhonesSimFree przekładają po raz kolejny datę udostępnienia aplikacji do bezinwazyjnego odblokowania iPhone. Ma się ona ukazać w finalnej wersji w poniedziałek. Będzie na poczętek dostępna tylko dla developerów którzy kupią min 50  odblokowań.
Na pociechę dostajemy zdjęcia z procesu odblokowania.

iphonesimfree iphonesimfree iphonesimfree